Continu leren en ontleren

Om samen te groeien vanuit en mét onze verschillen, is een enorme kans voor ons als samenleving. De Embassy of Inclusive Society ziet inclusiviteit als een continu proces van leren en ontleren. Wat moeten we (ont)leren om op een goede manier samen te kunnen leven met onze verschillen? Welke houding, vaardigheden en gewoonten zijn daarbij belangrijk? En hoe kunnen ontwerpers en makers hierin een rol spelen?

De Embassy of Inclusive Society is onderdeel van de tentoonstelling The space between us in de oudbouw van het Van Abbemuseum in Eindhoven.

The Gym

Het opbouwen van deze ‘inclusiviteitsspier’ vereist voortdurende training. Daarom werd ontwerper Gabriel Fontana gevraagd als art director. Dit resulteerde in een ruimtelijk experiment de vorm van een sportschool: The Gym. Binnen deze ruimte worden verschillende projecten gepresenteerd die bezoekers aanmoedigen om inclusiviteit te gaan zien als een continu leerproces.

Lorem Ipsum

In de nis in de oudbouw van het museum vind je de installatie Lorem Ipsum van Studio The Anderen; een installatie die richtlijnen en handvatten biedt voor het toegankelijk en inclusief presenteren van tentoonstellingen. Hoe hoog presenteer je een kunstwerk voor iemand die een tentoonstelling bezoekt in een rolstoel? En welke tekstkleur gebruik je, zodat het voor iedereen goed leesbaar is?

Beeld: Iris Rijskamp