Beeldhouwer Erica van Seeters 1962, (HKU) werkt voornamelijk in steen. Van groot tot zeer klein. Deze kleine werken zijn binnenkort te zien in de Wim Quist  (penningen) vitrine. Haar kleine sculpturale werken geven een inzicht in haar zoektocht naar de ‘lege ruimte’ De vraag of verdichte materie, zoals steen, voor het grootste gedeelte niet juist ruimte is in plaats van materie (quantumf-ysica).

Wat is deze ruimte dan? Energie, licht, frequentie, liefde, of….?

Sterren en planeten draaien om de zon, zoals in het atoom, waar de elektronen om de kern draaien. Onbegrensde sterrenstelsels, onophoudelijke beweging, in het heelal en in onze cellen. Een universum, een micro-macrokosmos, twee polaire krachten: aantrekkingskracht en middelpunt-vliedende kracht. Niets staat vast.

Beeld: Lightbearer, 2009 Erica van Seeters