Tentoonstellingen aanmelden

Etty en de engel

Etty Hillesum Centrum, Deventer

Mark Visione is een Australische kunstenaar wiens wortels liggen in Europa. De Tweede Wereldoorlog wordt aan de andere kant van de wereld heel anders gezien dan hier. Daar is de aandacht vooral gericht op het heldendom van de Australische soldaten in de militaristische strijd. Visione echter leeft met de feiten dat zijn grootmoeder is omgekomen bij een bombardement op Napels en dat zijn vader als Italiaanse krijgsgevangene in Australië terecht is gekomen. Hij wil oorlog in een ander en breder perspectief plaatsen. En daarom was hij er in geïnteresseerd hoe het was om te leven onder het geweld van de oorlog en de dreiging van persoonlijke vernietiging. Een bijzondere getuigenis daarvan vond hij in de dagboeken van Etty Hillesum. Een verslag van strijd op verschillende niveaus: de strijd die daarbuiten woedde en haar persoonlijk bedreigde, de psychische strijd die zij leverde om zichzelf te ontdekken en de fysieke en erotische stoeipartijen met haar goeroe S. Visione legt verband met het Oudtestamentische verhaal van Jacob met de engel, een gevecht met God. Geïnspireerd door dit thema kwam hij er al werkend ook bij zichzelf achter hoe voor de kunstenaar het meest intieme universeel kan zijn en andersom.

Tegelijkertijd heeft hij geprobeerd in zijn werk Hillesums onderzoekende natuur, haar optimistisch kosmopolitisme, haar afwijzing van haat en het altruïstische karakter van haar daden naar voren te brengen.

Beeld: Logo

Van 15 jul 20 17

t/m 15 okt 20 17