Europa, Oxalà toont het werk van eenentwintig Europese kunstenaars en intellectuelen wier familie afkomstig is uit de voormalige kolonies. Deze ‘kinderen van keizerrijken’, geboren en getogen in een postkoloniale context, stellen een reflectie voor over hun erfgoed, herinnering en identiteit. Hun ouders en grootouders zijn geboren en woonden in Congo, Angola, Guinee, Benin, Algerije en Madagaskar, en deze kunstenaars hebben niet alleen de stemmen, geluiden en gebaren geërfd, maar ook de beelden en herinneringen van hun oorspronkelijke culturen, het uitgangspunt voor uitgebreide research in historische archieven. Als een gevolg daarvan leiden hun artistieke producties tot een originele benaderingswijze van racisme, de dekolonisatie van de kunsten en de deconstructie van het koloniale denken. De manier waarop sommige van hen hedendaagse taal en traditionele procedés combineren, vormt een essentiële bijdrage tot het hedendaagse Europa. Via hun werk laat Europa, Oxalà de creatieve kracht van de hedendaagse Europese culturele diversiteit zien en opent het nieuwe perspectieven voor het concept van Europa zelf. Beeld: Europa Oxalà, AfricaMuseum