Tentoonstellingen aanmelden

Ever so Humble, Ever so Proud – Mila Lanfermeijer

SEA Foundation, Tilburg

In de solo-tentoonstelling Ever so Humble, Ever so Proud wordt het recent vervaardigde werk van de Amsterdamse kunstenaar Mila Lanfermeijer getoond, waarin zij de mogelijkheden van klederdracht als sculpturaal medium en schilderdoek verkent. De verschillen en overeenkomsten in het gebruik van compositie, zowel op het gebied van de abstracte schilderkunst, alsmede het meer traditionele gebied van textiel- en patroon vervaardiging, staan centraal in de hieruit voortgekomen interdisciplinaire installaties. Het gebruik van overlappende vlakken, dwarslijnen en geometrische vormen is in beide gevallen belangrijk, maar worden met een andere doelstelling en met een ander resultaat op oog toegepast.
Over de kunstenaar:
Het oeuvre van Mila Lanfermeijer kenmerkt zich door een kritische en deconstructieve houding tegenover de politieke, sociale en culturele concepten die worden geprojecteerd op materiële objecten en artisanale productieprocessen in onze maatschappij. In deze houding staat het gedachtegoed van cultuurcriticus Jean Baudrillard centraal, specifiek zijn theorieën over de object-subject relatie en de daaruit voortkomende waarde perceptie.
Vanuit deze gedachten tracht zij in haar installaties een discursieve ruimte te creëren die is gebaseerd op basis van rituelen. Hiermee deconstrueert zij de binaire opposities die voortkomen uit de veelal hiërarchische structuren die aan vakmanschap worden opgelegd door de fine arts. Door deze deconstructie verkent zij zaken die veelal als binaire opposities worden gezien, zoals denken versus doen, fine arts versus gebruiksvoorwerpen, en modern versus etnografisch.

Van 3 nov 20 18

t/m 30 nov 20 18