Het project Middlegate in Geel kan inmiddels een instituut worden genoemd. Herfst 2023 volgt de derde editie, na Middlegate 1 in 2013 en Middlegate 2 in 2018. De eerste editie was in de handen van Jan Hoet, Middlegate 2 (Het Verhaal van Dimpna) was een samenwerking tussen de Werft en het M HKA. De 3de editie is in handen van Pierre Muylle (curator) en Philippe Van Cauteren (artistiek directeur S.M.A.K.) in samenwerking met het S.M.A.K..

TAGELDIMDE*/MIDDLEGATE stapt in de grote schoenen van de vorige edities. Voor deze derde editie laten we de schoenen aan de kant en maken we de tentoonstelling als het ware op blote voeten. Het is niet de intentie van GEMDADILTE*/MIDDLEGATE om de vorige edities te herhalen, wel is het de ambitie van deze editie om een venster naar de toekomst te openen. Aan de hand van het werk van kunstenaars zal gepoogd worden om op een vloeibare manier te kijken naar lichaam en geest, om de klassieke tegenstellingen van onze samenleving op te lossen tot iets anders. Het oeuvre van een aantal kunstenaars zal de gids zijn om ons denken en kijken te laten ontsporen.

Met bestaand werk en nieuwe creaties geven ze vanuit hun artistieke positie gestalte aan de rijke geschiedenis van Geel en het OPZ. Daarvoor reiken we ze niet alleen de grote geschiedenis aan maar vooral de vele levens die zijn geleefd en de afdruk die ze hebben achter gelaten.

De tentoonstelling vindt plaats op 4 locaties nl. de Halle, het Jan Hoethuis, het AB gebouw op de site van het OPZ en CC de Werft.

* Gezien de titel Middlegate een sterk en bekend merk is, wordt Middlegate behouden als pendant of ondertitel. De keuze voor een woord zonder betekenis is een uitnodiging om het unieke en uitzonderlijke van alles en iedereen te benadrukken. Het is een metafoor voor de ruis die vaak op communicatie zit, of voor het onbegrip dat we vaak hebben voor het onbekende, voor wat we soms ook niet willen kennen.