Het Maagdenhuis, met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck, toont in ‘Expot Depo.  Twee decennia eigenzinnig verzameld’ voor het eerst een selectie hedendaagse kunst uit de collectie. Met grote namen als Fred Bervoets, Nick Andrews, Sam Dillemans, Nicole Van Goethem, Paul Van Hoeydonck, Jan Van Riet, Tom Liekens en vele anderen. 

De kunstcollectie van OCMW Antwerpen groeide doorheen de eeuwen via giften, legaten en opdrachten. Maar ook in het recente verleden omarmde het OCMW kunst om publieke gebouwen te decoreren en cultuur te stimuleren.

Het grootste deel van deze hedendaagse collectie was tot nu toe slechts voor een beperkt publiek toegankelijk of werd bewaard achter de gesloten deuren van het depot. In de tentoonstelling ‘Expot Depo’ wordt de kunst voor het eerst op één plek samengebracht en kan iedereen de belangrijkste werken samen bewonderen.

Maagdenhuis met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck

Werken kiezen uit een grote collectie is niet eenvoudig. Het Maagdenhuis werkt voor deze expo dan ook samen met Paul Huvenne en Adriaan Raemdonck om die selectie te maken.

Em. prof. dr. Paul Huvenne was jarenlang directeur van het Rubenshuis en later van het recent heropende KMSKA. Hij geeft les aan de Universiteit Antwerpen en schrijft mee aan tal van publicaties.

Adriaan Raemdonck stichtte in 1968 Galerie De Zwarte Panter in de Antwerpse Hoogstraat, nog steeds te bezoeken. Recent kreeg de galerijhouder het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. In 2019 verscheen de documentaire ‘Ik schilder met schilders’, die een historische en persoonlijke terugblik biedt op zijn leven en carrière.