Dat Bolwerck en Museum MORE | Kasteel Ruurlo presenteren in een dubbeltentoonstelling werk van fotograaf Viviane Sassen. In Fabulous Monsters komen de twee disciplines aan bod die haar werk kenmerken: modefotografie en vrij fotografisch werk. Beide tentoonstellingen laten de uitzonderlijke surrealistische kwaliteit zien van haar fotografie. Fabulous Monsters onderzoekt het bewuste en het onbewuste, het licht en de schaduw. Daarbij richt de tentoonstelling in Kasteel Ruurlo zich meer op het bewuste, het licht en de erotiek en de tentoonstelling in Dat Bolwerck zich meer op de schaduwkant van de psyche.

Viviane Sassen verwierf grote roem met campagnes voor internationale modemerken en haar werk wordt over de hele wereld tentoongesteld. De bijna 60 foto’s in Fabulous Monsters komen uit de fotoseries Venus & Mercury (2020)Cadavre Exquise (beide 2020), Lexicon (2014), Roxane II (2017) en Of Mud and Lotus (2017).

Dat Bolwerck toont werk uit de serie Venus and MercuryCadavre Exquise en Lexicon, en beslaat alle ruimtes en de tuin van het monumentale rijksmonument waarin Dat Bolwerck huist.

Bij kasteel Ruurlo is werk te zien uit de series Venus and Mercury, Cadavre Exquise, Roxane en Of Mud and Lotus.

Viviane Sassens fotografische oeuvre is sterk beïnvloed door de theorieën van de psychiater Carl Jung (1875-1961). Jung stelde dat ieder mens een spreekwoordelijke, innerlijke schaduw heeft: het verborgen ware zelf, de ‘donkere kant’ van de persoonlijkheid, bestaande uit verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten. Een beschaafd mens onderdrukt deze donkere zijde, en dit gaat vaak ten koste van spontaniteit, creativiteit, gevoeligheid en inzicht. Dit reservoir van duisternis herbergt dus ook bronnen waaruit de scheppende kunstenaar zijn inspiratie haalt. Jung nodigt uit om de schaduw onder ogen te komen, en daardoor een completer en evenwichtiger mens te worden. Fabulous Monsters kan gezien worden als een verbeelding van de psyche. Op beide locaties staat de tentoonstelling stil bij de menselijke persoonlijkheid, emoties, angsten en verlangens en hoe die zich kunnen manifesteren in beelden – in dit geval de beelden van schoonheid en schaduw van Viviane Sassen.

Beeld: Untiteld Roxane II 024, 2017, Viviane Sassen