Voor haar tentoonstelling in Kunstinstituut Melly, presenteert kunstenaar Falke Pisano een nieuw werk bestaande uit performances die voortkomen uit haar onderzoek naar de eerste spaarbank in Rotterdam. De Spaarbank te Rotterdam werd aan het begin van de negentiende eeuw opgericht door een groep welvarende bewoners en een opkomende lokale bourgeoisie. De bank was een initiatief van leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen die enkele decennia eerder, in 1784, werd opgericht. Het doel van zowel de stichting als De Spaarbank, was het stimuleren van persoonlijke groei en zelfdiscipline bij burgers uit de arbeidersklasse en financieel kansarmen.