Vanaf 29 juni 2023 presenteren Stadsarchief Amsterdam (SAA) en het Nationaal Archief Suriname (NAS) de tentoonstelling Famiri Familie,met verhalen over trans-Atlantische families. Met Famiri Familie willen Stadsarchief Amsterdam en Nationaal Archief Suriname bijdragen aan de landelijke herdenking van de geschiedenis en de gevolgen van de slavernij, door nieuwe verhalen en andere geschiedenissen te vertellen.

Sinds de zeventiende eeuw zijn Suriname en Amsterdam nauw met elkaar verbonden. De gedeelde geschiedenis is getekend door ongelijke machtsverhoudingen, kolonisatie, gedwongen migratie, slavernij en andere vormen van uitbuiting. Veel families zijn door deze geschiedenis geraakt, veel Surinaamse en Amsterdams-Surinaamse families zijn door deze ervaringen gevormd.  

Familieverhalen 

Al bijna vier eeuwen spelen familieverhalen van Suriname en Amsterdam zich af op, of tussen, twee continenten. Dankzij brieven, cassettebandjes en smartphones is het contact tussen familieleden aan beide kanten van de oceaan altijd hecht geweest. Van zeventiende-eeuwse boodschappenlijstjes tot foto’s met lieve briefjes rond de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975.

Vele Surinaamse families hebben een Amsterdamse geschiedenis. Zo ontstond de Surinaamse familie Frijmersum op het Museumplein, tijdens de koloniale Wereldtentoonstelling in 1883, waar twee voorouders tentoongesteld werden.  

En leefde in de 19de eeuw Johannes Charles in vrijheid in Amsterdam, maar zijn zoon Gideon in slavernij in Suriname. De zusters Trowidjojo reisden in 1900 van Java naar Suriname. Hun reis liep via Amsterdam, belangrijke schakel in de geschiedenis van beide plaatsen. En ook in Amsterdam hebben veel families een belangrijke Surinaamse geschiedenis. Zoals Pilar, Minnie en Idriss Madimin, wiens grootouders uit Suriname naar Nederland verhuisden, terwijl hun verdere voorouders uit India, Java, China, Afrika en Europa naar Suriname kwamen.

Famiri Familie ­– de tentoonstelling 

De kleurrijke installatie bestaat uit zeven historische verhalen – in een context van slavenhandel en slavernij, kolonialisme, gedwongen migratie en uitbuiting gaan ze bovenal over vindingrijkheid, veerkracht, overleven en verzet, verhalen die zijn overgedragen van generatie op generatie. Meerdere nazaten van de families die voorkwamen in de historische bronnen, deelden hun persoonlijke verhaal. Door het perspectief van familie ontstaat ruimte voor nuance en complexiteit. Want wat betekent famiri, als de banden met je bloedverwanten en geboortegrond met geweld worden verbroken? Als je al dan niet vrijwillig aan boord gaat van een zeilschip of oceaanstomer, wie neem je dan in vertrouwen? Op deze manier geeft Famiri Familie een gezicht aan een grotere abstracte geschiedenis.

Beeld: Poster Famiri Familie