Het voor ons zo typische Friese landschap, met zijn groene weides begraasd door koeien, is door de mens gevormd. Het veenweidegebied, ooit afgegraven voor turfwinning, kampt met bodemdaling en een complex waterbeheer. Hoe kunnen we het platteland zo gebruiken dat zowel boeren als land en dier floreren? Als onderdeel van de Friese Triënnale Arcadia nodigt het Fries Museum ontwerper Christien Meindertsma uit om samen met internationale curatoren Laura Drouet en Olivier Lacrouts (studio d-o-t-s) te reflecteren op het Friese veenweidegebied. Van 7 mei 2022 tot en met 10 april 2023 presenteren zij hun analyse van de huidige situatie en schetsen scenario’s voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is paludicultuur als alternatief voor intensieve melkveehouderij. Deze nieuwe vorm van landbouw richt zich op gewassen die gedijen bij een hoge grondwaterstand zoals lisdodde, veenmos, cranberries, riet en wilde rijst. Interactie met bewoners, onderzoekers en (belangen)organisaties spelen in de voorbereiding en tijdens de tentoonstelling een cruciale rol. Fertile Grounds: Friese veenweide herontdekt met Christien Meindertsma is de opmaat voor een groter project met reflecties van vormgevers op het platteland, dat het Fries Museum in samenwerking met Arcadia en studio d-o-t-s in 2025 zal presenteren. Beeld: Fries Museum