Op uitnodiging van SCHUNCK maakte Fiona Lutjenhuis een nieuwe muurschildering in het trappenhuis van het Glaspaleis. De graphic novels, schilderijen en muurschilderingen van Fiona Lutjenhuis vertellen verhalen die werkelijkheid en fantasie aan elkaar verbinden.

Ze bouwt deze verhalen op rondom ideeën die ze vanuit haar opvoeding meekreeg: over – het leven na – de dood, bovennatuurlijke krachten, buitenaards leven en het lot. Zo probeert ze een beeld te krijgen van de waarheid. De tekenstijl en verhaallijnen van stripverhalen zijn een belangrijke inspiratiebron voor Fiona.

Voor haar presentatie laat Fiona zich beïnvloeden door verhalen uit de bibliotheek van SCHUNCK. Die komen je immers vanzelf tegemoet via het trappenhuis. Lutjenhuis’ verhaal dat hieruit ontstaat, verspreidt zich als een muurschildering over de verschillende verdiepingen en vormt – gedeeltelijk – onderdeel van de beeldende kunstcollectie van SCHUNCK.

De muurschilderingen zijn gratis te bezichtigen tijdens openingstijden van het Glaspaleis.

Muurschilderingen spreken wereldwijd een breed publiek aan. In Heerlen hebben ze een bijzondere positie gekregen, zo ook in SCHUNCK Museum. Sinds 2012 realiseerden collectiekunstenaars Hadassah Emmerich, Troy Lovegates, Jan van der Ploeg, Wafae Ahalouch el Keriasti, Roland Schimmel, Femmy Otten, Gijs Frieling, Dan Zhu en Astrid Nobel muurschilderingen in het SCHUNCK Glaspaleis.

Het zijn interventies in de architectuur van het Glaspaleis, verspreid over de vijf verdiepingen van het inpandige trappenhuis. SCHUNCK krijgt een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds voor de muurschilderingen én de integratie ervan in de beeldende kunstcollectie. Tijdelijk aanwezig, maar tegelijkertijd vereeuwigd.