Klokken zijn tijdwijzers met een dubbele geschiedenis: enerzijds de geschiedenis van het uurwerk zelf, anderzijds die van hun beschildering. Voor de tentoonstelling in Museum Heerenveen zijn een 60-tal unieke klokken geselecteerd op hun uiterlijk, maar vooral op het verhaal dat op de wijzerplaat en via versiering van de kast wordt uitgebeeld. Deze klokken zijn voor het merendeel afkomstig uit het particulier bezit en zijn nooit in het openbaar getoond, tot nu. De klokken vertellen met hun bijzondere wijzerplaten het verhaal van meer dan 150 jaar Friesland over een periode van begin 1700 tot en met het derde kwartaal van de 19e eeuw.

De geschiedenis van de Friese klokkenmakerij laat net als elders in de Nederlanden de toenemende invloed van de koper/opdrachtgever zien op de versiering van de wijzerplaat. In het begin, iets voor 1700 waren de beschilderingen vaak neutraal: veel symboliek van liefde en godsvrucht, gewoon braaf burgerlijk. Maar geleidelijk aan kwam er iets eigens in van de koper of opdrachtgever waardoor hijzelf en datgene waar hij voor stond zichtbaar werd.