Tentoonstellingen aanmelden

Frysk – 110 jaar schilderkunst in Friesland

Museum Belvédère, Heerenveen

Breed overzicht van de schilderkunst in Friesland van 1909 – het jaar waarin Jan Mankes zich vestigt in De Knipe nabij het huidige Museum Belvédère – tot nu. Er wordt naar gestreefd van alle relevante kunstenaars die in Friesland werkzaam zijn geweest of nog zijn, één of enkele werken op te nemen.

Beeld: Johannes Mulders – Boerderij in de Stellingwerven (1932) Collectie FB Oranjewoud 

Van 15 dec 20 18

t/m 14 apr 20 19