In Fundatie Collectie – REMIX zijn vijf kunstenaars (Kent Chan, Sibyl Heijnen, Richard Hutten, Aram Lee en Michael Tedja) uitgenodigd om de Fundatie Collectie te verkennen, onderzoeken en aan te vullen met nieuw uitdagend werk. Deze Remix brengt nieuwe verhalen, verbindingen en perspectieven met zich mee.

Remix is de eerste tentoonstelling van een reeks tentoonstellingen rondom de thematische focus voor 2024: Collectievorming. In deze tentoonstellingen worden nieuwe perspectieven gecreëerd, en wordt de Fundatie Collectie van verschillende invalshoeken bekeken die vandaag de dag relevant zijn.

Oud of nieuw, dicht bij huis of van verre, de werken uit de collectie vertellen nieuwe verhalen. Verbanden tussen ogenschijnlijk tegengestelde werken worden blootgelegd door historisch en geografisch onderscheid te laten verdwijnen.

De blik van Chan, Heijnen, Hutten, Lee en Tedja leidt tot nieuwe focuspunten, en zet zowel vergeten als bekende collectiestukken in een nieuw licht.

Beeld: Michael Tedja – The diagonal institute, 2024 (foto:Peter Tijhuis)