Kunst en de magie van spel
Al jaren wordt door verschillende theoretici de relatie gelegd tussen kunst en spel, onderstaande uitspraken onderschrijven dit:
Friedrich Schiller Dichter-filosoof. (1795 – 1805))
Als de geest, in volle vrijheid, zijn eigen wetten aan het fantasiemateriaal, aan deze beeldenseries, gaat opleggen, ontstaat spel of (een poging tot) een kunstuiting.
Sigmund Freud Psycho-analyticus, kinderpsycholoog. (1892 – 1939))
Het zijn onze onvervulbare en onvervulde wensen, die tot fantaseren, dagdromen, spelen of kunstuitingen leiden.
Donald Winnicot Kinderarts en psychoanalyticus (1896 – 1971)
‘Leven zonder creativiteit is levend dood zijn’.
Wilna van den Heuvel heeft 13 kunstenaars uitgenodigd zich te laten inspireren door dit thema. Wat betekent spel in hun schilderijen of sculpturen en hun manier van werken? Hoe komen ze tot verbeelding?