Museum Geert Groote Huis organiseert ter gelegenheid van het Hanzejaar 2023 de expositie:

Geert Groote en de Kloof
Kansenongelijkheid in de samenleving van Hanze tot nu

Vaak staat de welvaart die de Hanze in onze regio bracht centraal. Maar helaas profiteerde niet iedereen daarvan mee. De expositie ‘Geert Groote en de kloof’ vertelt u over de kansenongelijkheid in de tijd van de Hanze tot nu. Laat u informeren door verhalen en objecten en doe inspiratie op door het indrukwekkende kunstwerk van Gerhard Lentink. Test vervolgens uw eigen klovenbewustzijn met ons nieuwe interactieve klovenspel.

In opstand tegen kansenongelijkheid
De bekende Deventenaar Geert Groote leefde in de tijd van de Hanze. Hij kwam, met zijn beweging ‘De Moderne Devotie’, op voor de mensen die niet meeprofiteerden van de welvaart die de Hanze bracht. Geert zette zich af tegen de hoogmoed en de hebzucht van de machthebbers, vooral die van de kerk. Hij hielp de arme burger -mede vanuit zijn eigen bezittingen- met onderdak, voedsel en gezondheidszorg. En met educatie, waardoor hij de burger mondiger maakte en hielp nieuwe kansen te creëren.

Kloven toen en nu
In deze expositie vertellen we over de kloven in de samenleving die er in de Hanzetijd bestonden en hoe die waren ontstaan: tussen arm en rijk, tussen macht en onmacht, tussen theoretisch en praktisch opgeleid, tussen gezond en minder gezond en tussen man en vrouw. Daar zetten we onze tijd tegenover: welke kloven kennen we nu in onze maatschappij? Wat is hun oorsprong? Welke gevolgen hebben de kloven voor onze samenleving? Het oplossen van maatschappelijke problemen wordt door deze verdeeldheid steeds moeilijker. Politieke besluitvorming stagneert of blijft achterwege, met grote gevolgen voor het oplossen van crisissen zoals die ten aanzien van het milieu, de vluchtelingen, energie en pandemieën. Eigen belang prevaleert vaak boven algemeen belang. Hoe zullen dit soort kwesties zich verder ontwikkelen als we niets doen?

Ervaar de kloven!
Bezoek de expositie en ervaar het indrukwekkende kunstwerk van Gerhard Lentink dat u, als bezoeker, plaatst in de kloof tussen twee mensbeelden. Speel daarna het interactieve klovenspel, gemaakt door Front404, maak voor u de beste keuzes en ervaar de consequenties.

Over de totstandkoming van de expositie
De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de Bibliotheek Deventer, Collectie Overijssel, Het Oversticht en Deventer Verhaal. Financiële steun kregen we van: Prins Bernhard Cultuurfonds, Deventer Marketing, Mondriaanfonds, Provincie Overijssel en Gemeente Deventer.

Toegang tot Museum Geert Groote Huis, inclusief de expositie, kost € 8,25. Museumkaarthouders hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie over de expositie en de openingstijden op www.geertgrootehuis.nl