‘Gerrit Adriaans en het Soesterkwartier’ is de titel van een expositie over een bevlogen Amersfoortse architect en kunstenaar die
gedurende de eerste helft van de vorige eeuw in deze stad, en met name in de wijk Soesterkwartier, zijn sporen heeft nagelaten.
De ondertitel van deze tentoonstelling is ‘Een vernieuwde kennismaking met de buurt’ en hij omvat onder meer verschillende ontwerpen en foto’s van de gebouwen en woningen die onder leiding van Adriaans begin vorige eeuw zijn gerealiseerd. Als zoon van de koster van de Amersfoortse Sint
Joriskerk werkte deze, aanvankelijk als timmerman opgeleide, jongeman zich als werknemer van enkele Utrechtse architectenbureaus op tot de
gerenommeerde ontwerper die hij rond zijn dertigste levensjaar was en zou blijven. Bij leven en welzijn stond Adriaans bekend als een gedreven
christelijk-sociaal mens. In zijn latere leven kreeg hij ook faam als ontwerper van poppen, poppenhuizen en bijbehorende decors. Ook hiervan
zijn op deze tentoonstelling voorbeelden te zien. De getoonde verzameling voorwerpen is samengesteld door Joke Sickmann, de inmiddels
90-jarige oud-voorzitter van het Wijkmuseum Soesterkwartier (WMS).