De 17e eeuwse Drentse havezatecultuur kenmerkt zich door exclusiviteit. Er waren in deze periode slechts 18 ‘huizen van stand’ met het recht van havezate. In totaal zijn slechts 28 huizen erkend als havezate. Sommigen waren statige herenhuizen, maar er waren ook (zeer) bescheiden steenhuizen bij. Voor de adel was in die tijd een havezate een vereiste voor vrijstelling van belastingen. Daarnaast moesten ze een goede komaf hebben en ook echt wonen in de havezate, om toegelaten te worden tot de Ridderschap. In deze tentoonstelling wordt een goed overzicht gegeven van de geschiedenis van Drentse havezaten.