De maand maart staat in Vlaardingen in het teken van het gedachtengoed van de verzetsgroep ‘De Geuzen’ en het uitreiken van de Geuzenpenning aan een persoon of organisatie, die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Tal van cultuurspelers uit de stad organiseren passende activiteiten die de betekenis en de onderliggende waarden van de Geuzenpenning versterken. Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de kunstexpositie in Museum Vlaardingen, waar deelnemende kunstenaars zich laten inspireren door het thema van de Geuzenmaand. Gastcurator van deze expositie is de Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp. Thema van de Geuzenmaand dit jaar is ‘Kwetsbare vrijheid’.

Kwetsbare vrijheid in grafiek

Het bewaren en het doorgeven van het gedachtengoed van de Geuzen, in de vorm van educatie en het verbinden van generaties, is na ruim 80 jaar nog steeds belangrijk. Van Dorp heeft er voor gekozen het thema van dit jaar, kwetsbare vrijheid, te verbinden aan één specifieke techniek: de grafische kunst. Grafiek is een oude, arbeidsintensieve techniek, waarbij kennis en vaardigheden worden doorgegeven van generatie op generatie. Jonge kunstenaars experimenteren met het combineren van oude en nieuwe drukvormen, soms ook in combinatie met computertechnieken. De tentoonstelling, die nu al te bezoeken is, laat dan ook een ruime interpretatie van het woord ‘grafisch’ zien. De deelnemende kunstenaars vormen een mooie mix van jonge enthousiaste grafici, senior vakmensen en oude meesters.

Beweeg mee in de vibraties van grafische werk in de tentoonstelling.  Ga van verbazing naar herkenning van beschouwen naar beleven. De grafische kunst in Museum Vlaardingen heeft respect voor het verleden, leert van het heden en reikt uit naar de toekomst.

Beeld: Sasha Zuidam – kwetsbaar