Als vervolg op de succesvolle tentoonstelling Giorgio Morandi en Bologna presenteert Museum Belvédère vijf jaar na dato een vervolg waarbij het zich concentreert op de schilderijen van Morandi in Nederlands museaal en particulier bezit. Morandi’s schilderij Natura Morta uit 1955, dat het museum in 2018 kreeg geschonken is daarbij uitgangspunt.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Buitenkans, een door de Vereniging Rembrandt en Turing Foundation geïnitieerd project, dat musea in de gelegenheid stelt belangrijke kunstwerken uit grote musea in bruikleen te nemen voor een project dat aan de eigen collectie gerelateerd is.

Beeld: Giorgio Morandi, Natura Morta, 1955