Winand Staring (1808-1877), zoon van de dichter, liet in 1845 de Boekhorst bouwen. Hij woonde en werkte daar tot aan zijn overlijden in 1877. Door zijn activiteiten voor de Geologische Commissie verbleef hij enige jaren met zijn gezin in Haarlem, van 1852 tot 1863 waar hij een zolderetage bewoonde van het Paviljoen Welgelegen. Hij voelde zich heel erg thuis op zijn landgoed in Klein Dochteren bij Almen. Veel van zijn inzichten uit de wetenschappelijke landbouw paste hij daar toe. Hij onderhield vanuit de Boekhorst intensieve contacten over geologie, landbouw en onderwijs met vooraanstaande personen in binnen- en buitenland.
Winand Staring wordt beschouwd als de grondlegger van de geologie in Nederland. Zijn belangrijkste werken op dat terrein zijn “De bodem van Nederland”(1856-1860) en de “Geologische kaart “ (in opdracht van Thorbecke, voltooid in 1867). Winand ijverde ook voor de “wetenschappelijke landbouw”, waarvoor hij kennis van de geologie en de bodem nodig achtte. In de laatste periode van zijn werkzame leven was hij inspecteur van het middelbaar en landbouwonderwijs.
Winand Staring heeft met zijn jarenlange niet-aflatende pleidooi en gelobby voor de oprichting van een Rijkslandbouwschool voor wetenschappelijk landbouwonderwijs, en met zijn ontwerp daarvoor, aan de wieg gestaan van deze voorloper van de inmiddels internationaal vooraanstaande Wageningen Universiteit.