Groningen heeft een groot deel van zijn welvaart te danken aan de scheepvaart. Die ontwikkelde zich van de turfvaart in de 17e eeuw tot de vrachtvaart in de 19e en 20e eeuw. Groningse schepen trotseerden de wereldzeeën en doen dat tegenwoordig nog steeds. Het middeleeuwse Gotisch Huis telt vijf verdiepingen Noord-Nederlandse scheepvaartgeschiedenis.