Wist u dat Kasteel de Haar al sinds 1150 bestaat en dat de bewoners al meer dan 800 jaar tot de adelstand behoren? Dat betekende in 1300 natuurlijk wat anders dan heden ten dage. Maar er zijn zeker overeenkomsten tussen al die adellijke kasteelbewoners. Ze leefden in ieder geval Grootsch en Meesleepend! In deze tentoonstelling worden ze belicht aan de hand van verhalen en bijzondere objecten. Bij deze expositie is ook een speciale rondleiding beschikbaar over het leven van het personeel op De Haar: In dienst van de adel.

Zien en gezien worden

Is het de huwelijkspolitiek, hun vooroudergekte, de bevoorrechte positie of misschien wel dit allemaal dat ervoor zorgde dat er door de adel groots en meeslepend geleefd werd. Hoewel de meeste adellijke families tegenwoordig niet meer kunnen leven van het grondbezit en er in Nederland tegenwoordig gewoon belasting betaald wordt, was dit eeuwenlang heel anders. Rijk trouwen, fenomenaal feesten en het strooien met je familiewapen, de adel hield er niet alleen bijzondere privileges op na, maar leefde in alles Grootsch & Meeslepend.

Huwelijkspolitiek

Iets typisch adellijks is bijvoorbeeld strategisch trouwen. Dirk van Zuylen van kasteel Harmelen trouwde in 1434 met Yosina van kasteel De Haar. Hun nageslacht noemde zich Van Zuylen van de Haer en bezat twee kastelen, twee keer zoveel land en twee keer zoveel speciale rechten! Honderden jaren later streepte Etienne van Zuylen van Nijevelt in de adelsboekjes namen aan van de families met het meeste land en het grootste fortuin. Voor zijn zoons om daar uit een vrouw te kiezen. Dat kan je met recht huwelijkspolitiek noemen.

Beeld: Kasteel De Haar