Habitat Multiform is een groepstentoonstelling, met een do-it-together mentaliteit, waarin de kunstenaars met elkaar een speculatieve fictie ontwikkelen en een gemeenschappelijke wereld scheppen. Alles kan met alles worden verbonden: o.a. gelaserde vormen van textiel en keramiek van Tanja Smeets, sculpturale lichaamsmaskers van Mette Sterre en amorfe beelden van Maartje Korstanje.
VierVaart nodigt de kunstenaars uit om met elkaar kennis te maken, met elkaar te overleggen en op elkaar te reageren. Naast nieuw werk, die de kunstenaars voor deze tentoonstelling maken, is er ook bestaand werk te zien.

Materiaalonderzoek vormt een belangrijke kern. De kunstenaars vinden elkaar in materiaal gebruik zoals textiel, gebruikte en alledaagse materialen en gebruiksvoorwerpen.