Van 2 september tot en met 12 november 2023 is de solotentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Han Schuil (Voorschoten, 1958) te zien in Landhuis Oud Amelisweerd. In de historische kamers van het landhuis toont Schuil schilderijen uit de afgelopen 23 jaar van zijn oeuvre, in combinatie met recenter werk. Het is de vierde expositie in een vijfjarig programma, waarbij het Centraal Museum in partnerschap van de Hartwig Art Foundation werk van Nederlandse kunstenaars toont met een bewezen staat van dienst.

Han Schuil
Han Schuil heeft in de afgelopen veertig jaar een consistent en eigenzinnig oeuvre opgebouwd. Hij was een van de kunstenaars die vanaf de jaren tachtig zorgde voor een sterke opleving van de schilderkunst in Nederland, maar toch is hij niet te verbinden aan een groep of beweging. Schuil past in zekere zin nergens bij – juist dat maakt zijn werk zo herkenbaar en bijzonder.

Schuil werkt vaak in series waarbij een bepaald motief resulteert in een reeks schilderijen. In Landhuis Oud Amelisweerd zijn selecties uit de series HEAT en BLAST te zien, naast overig werk dat de kunstenaar onder de naam – schaart. Op het eerste gezicht lijkt zijn werk abstract, maar bij nadere beschouwing blijken de schilderijen juist afgeleid van de werkelijkheid. Of het nu gaat om strips (zoals de ogen in -), MRI-scans of infraroodfoto’s (in de serie HEAT), alledaagse motieven zijn nooit ver weg.

Sinds 1985 werkt Schuil op aluminium in plaats van de meer gangbare linnen schildersdoeken. De kunstenaar zet het volle kleurenspectrum in om steeds weer een krachtig beeld te scheppen. Wie goed kijkt, kan de tientallen lagen dun aangebrachte verf bijna stuk voor stuk ontwaren.

Han Schuil is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en Ateliers ’63 in Haarlem. In 1983 ontving hij de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst en debuteerde hij bij galerie Art & Project. De kunstenaar heeft diverse solotentoonstellingen gehad in Nederland en het buitenland, onder andere in het Stedelijk Museum Amsterdam (2000). Werken van hem zijn onderdeel van kunstcollecties in binnen- en buitenland, waaronder het Centraal Museum in Utrecht, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en Boston Museum of Fine Arts in de Verenigde Staten.

Han Schuil, Zonder titel, 2012, foto: Peter Cox