Museum De Waag presenteert vanaf 27 mei aanstaande een tentoonstelling over de rol van Deventer als internationale handelsstad in de middeleeuwen. Aan de hand van opmerkelijke verhalen en spannende bodemvondsten ontdek je hoe de langeafstandshandel in de Hanzetijd werkte.

Deventer is een echte middeleeuwse stad. Toen Amsterdam en Rotterdam nog kleine dorpjes waren, hadden de Hanzesteden in het oosten van Nederland zich al ontwikkeld tot machtige handelscentra. Eén van de oorzaken: het krachtige Hanzenetwerk.

De handel ging grotendeels over zee met de eerste vrachtschepen van de middeleeuwen, de koggen. Door samenwerking konden de Hanzesteden goedkoper werken en bovendien was het veiliger om in elkaars gezelschap te reizen vanwege piraten. Vanaf het jaar 1356 was de Hanze niet alleen meer een verbond van de handelslieden uit de steden, maar van de steden als geheel. De handelswaar bestond onder andere uit zout, vis (haring en stokvis), granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De Hanze groeide uit tot een machtig netwerk van handelssteden in het gebied dat grenst aan de Noordzee en de Oostzee.

De tentoonstelling ‘Hanzestad Deventer: handelen in Europa’ geeft je een fascinerend inzicht in de rol die Deventer speelde in deze internationale markt. Hoe liepen de verschillende handelsroutes, wat waren de gebruiken en welke producten werden er verhandeld? Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat darmparasieten uit beerputten in verschillende Europese Hanzesteden terug te voeren zijn op het land van herkomst. Van Tallinn in Estland tot aan Brugge in België en van Hanzehoofdstad Lübeck tot aan het Noorse Bergen. Na je bezoek aan De Waag weet je alles over de Hanzestad Deventer.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Archeologie Deventer en het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel en mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.