De tentoonstelling geeft een beeld van de oorlogsjaren en de bevrijding van Harlingen. In de expositie wordt onder meer aandacht besteed aan de mobilisatie, de bezetting, het verzet, de Jodenvervolging, de luchtoorlog en de bevrijding.
Deze en andere thema’s worden geïllustreerd met foto’s, persoonlijke documenten, affiches, bonkaarten, richtingborden en vele andere herinneringen aan deze donkere periode uit de geschiedenis.
De aanwezigheid van de Duitse bezetter wordt getoond aan de hand van uniformonderdelen, een hakenkruisvlag en verschillende foto’s.