Tentoonstellingen aanmelden

Harmen Meurs – een eigenzinnig Wageninger

Museum De Casteelse Poort, Wageningen

Het museum is volop bezig met de voorbereidingen voor onze winterexpositie Harmen Meurs, een eigenzinnig Wageninger (werktitel), te zien van 2 oktober 2021 t/m 6 maart 2022. De expositie is het nieuwste vervolg in onze reeks overzichtstentoonstellingen over kunstenaars die in Wageningen zijn geboren en opgegroeid, en/of (een deel van) het werkzame leven in Wageningen hebben doorgebracht.

Harmen Meurs, geboren in Wageningen in 1891, volgde het eerste deel van zijn kunstopleiding bij de beeldhouwer August Falise en Louis Raemaekers. Als jongeman werkte hij als botanisch tekenaar bij de landbouwhogeschool (nu WUR) en exposeerde bij de bekende Renkumse kunstenaarskring Pictura Veluvensis.

Na een opleiding in Amsterdam bleef hij daar wonen. Later verhuisde hij naar Speuld (Ermelo) en was eind jaren 1940 actief in de Werkgemeenschap Arnhemse Kunstenaars. Naast de vele exposities tijdens zijn leven is er na zijn dood in 1964 nog twee keer aandacht aan zijn werk besteed, o.a. in 1999 als onderdeel van de tentoonstelling ‘Magie en zakelijkheid’ in het MMK te Arnhem.

De tentoonstelling in De Casteelse Poort geeft een overzicht van zijn volledige werkperiode. De nadruk zal liggen op zijn leerjaren en eerste werk, zijn Wageningse periode. Aan bod komen de presentaties in het Stedelijk Museum in Amsterdam als lid van Sint Lucas en als lid, voorzitter en organisator van ‘De Onafhankelijken’ (1913-1937). Ook is er aandacht voor zijn antifascistische activiteiten, zoals de expositie ‘Kultuur 1934’ en ‘De Olympiade onder dictatuur’ (D.O.O.D.) in 1936 en zijn tekeningen voor het weekblad ‘De Notenkraker’ van de SDAP. Harmen Meurs heeft meerdere technieken gebruikt, zoals olieverf, aquarel en houtsnede.

Zijn uitgebreide ouevre zal in vier museumruimtes worden tentoongesteld.
De focus op zijn vroege en zijn late productie zal nieuw licht werpen op het leven en werk van deze veelzijdige, eigenzinnige en onafhankelijke Wageningse kunstenaar.

Het werk van Harmen Meurs was en is nog steeds gewild. Men vindt het in musea, in collecties van galeries en bij particulieren. De eerste werken uit particulier bezit zijn als bruiklenen al toegezegd. Uiteraard tonen wij de houtsneden uit eigen bezit. Het belooft een levendige en kleurrijke expositie te worden over deze geëngageerde Wageninger.

Van 2 okt 20 21

t/m 6 mrt 20 22