Tentoonstellingen aanmelden

Harmen Meurs – een eigenzinnig kunstenaar

Museum De Casteelse Poort, Wageningen

De expositie Harmen Meurs, een eigenzinnig kunstenaar, is het nieuwste vervolg in onze reeks overzichtstentoonstellingen over kunstenaars die in Wageningen zijn geboren en opgegroeid, en/of (een deel van) het werkzame leven in Wageningen hebben doorgebracht.
Harmen Meurs, geboren in Wageningen in 1891, volgde het eerste deel van zijn kunstopleiding bij de beeldhouwer August Falise en Louis Raemaekers. Als jongeman werkte hij als botanisch tekenaar bij de landbouwhogeschool (nu WUR) en exposeerde bij de bekende Renkumse kunstenaarskring Pictura Veluvensis.
Na een opleiding in Amsterdam bleef hij daar wonen. Later verhuisde hij naar Speuld (Ermelo) en was eind jaren 1940 actief in de Werkgemeenschap Arnhemse Kunstenaars. Naast de vele exposities tijdens zijn leven is er na zijn dood in 1964 nog twee keer aandacht aan zijn werk besteed, o.a. in 1999 als onderdeel van de tentoonstelling ‘Magie en zakelijkheid’ in het MMK te Arnhem.
De tentoonstelling in museum De Casteelse Poort geeft een overzicht van zijn volledige werkperiode. De nadruk ligt op zijn leerjaren en eerste werk, zijn Wageningse periode. Aan bod komen de presentaties in het Stedelijk Museum in Amsterdam als lid van Sint Lucas en als lid, voorzitter en organisator van ‘De Onafhankelijken’ (1913-1937). Ook is er aandacht voor zijn antifascistische activiteiten, zoals de expositie ‘Kultuur 1934’ en ‘De Olympiade onder dictatuur’ (D.O.O.D.) in 1936 en zijn tekeningen voor het weekblad ‘De Notenkraker’ van de SDAP. Harmen Meurs heeft meerdere technieken gebruikt, zoals olieverf, aquarel en houtsnede.
Zijn uitgebreide oeuvre is in vier museumruimtes tentoongesteld.
De focus op zijn vroege en zijn late productie zal nieuw licht werpen op het leven en werk van deze veelzijdige, eigenzinnige en onafhankelijke Wageningse kunstenaar.

Van 6 okt 20 21

t/m 6 mrt 20 22