REDDENDE ALLEDAAGSHEID

Rond 1980 begon Harry Cock met fotograferen in opdracht. Doordat hij in Assen woont, kreeg hij logischerwijs veel opdrachten in het noorden van Nederland. Ogenschijnlijk bepaalden de opdrachtgevers wat en hoe er gefotografeerd werd. Maar, wat je fotografeert ben je zelf. Tot dit inzicht kwam hij in de begintijd van zijn loopbaan als journalistiek en documentair fotograaf.

‘Veel journalistieke onderwerpen waren fotografisch niet interessant, maar omdat ik toch ter plekke was en vaak lang moest wachten op het moment suprême, richtte ik mij op dingen er omheen. De vraag om dingen en gebeurtenissen vast te leggen verplaatste zich naar het persoonlijke. Vanaf de jaren tachtig legde ik mijzelf op een dagboek bij te houden. De dagboekfoto’s heb ik Reddende Alledaagsheid genoemd.’

Beelden uit de dagboeken zijn samengebracht in deze tentoonstelling in het Koetshuis van Museum Borg Verhildersum. De beelden verhalen over de veranderingen die onontkoombaar plaatsvinden in het noorden van Nederland.