In 2022, won Lebohang Kganye de 16e editie van de Foam Paul Huf Award. Foam kondigt dan ook met trots haar tentoonstelling Haufi nyana? I’ve come to take you home aan. Hoewel haar werk in veel groepstentoonstellingen over de hele wereld te zien is geweest, is dit haar eerste solotentoonstelling in Nederland.

Het artistieke proces van Lebohang Kganye, die woont en werkt in Johannesburg, is gericht op het verkennen van de persoonlijke en gezamenlijke ‘microgeschiedenissen’ van haar familie. Ze onderzoekt dit in de context van de bredere traumatische geschiedenis van Zuid-Afrika van voor, tijdens en in de nasleep van apartheid en kolonialisme. Haar werk is grotendeels gebaseerd op mondelinge verhalen en teksten – ze verzamelt verhalen over de impact van apartheid op haar familie en verhalen uit de Zuid-Afrikaanse literatuur. Woorden worden vertaald naar een ’toneelstuk’ of theaterscript, en afbeeldingen afkomstig uit privéalbums of geproduceerd door de kunstenaar, worden omgezet in decors, silhouetten, uitsnijdingen, poppen, schaduwen of zelfs geesten die de fantasierijke ruimte tussen woorden vullen. Kganye is geïnteresseerd in de dynamiek tussen herinnering en fantasie die fotografie en storytelling samen kunnen creëren. De geconstrueerde aard van zowel beelden als woorden die ze met elkaar verbindt, stelt haar in staat hiaten in het (collectieve) geheugen te overbruggen. Kganye beweegt zich moeiteloos binnen de sfeer van mogelijkheden en ontwikkelt zo methoden om het medium fotografie en het Zuid-Afrikaanse culturele erfgoed te dekoloniseren.

“Habo Patience ka bokhathe II” from “Ke Lefa Laka: Her-Story”, 2013 © Lebohang Kganye.
“Shadows of Re-Memory”, Film Still 1, 2021 © Lebohang Kganye.
“Setshwantso le ngwanaka II” from “Ke Lefa Laka: Her-Story”, 2013 © Lebohang Kganye.