Tentoonstellingen aanmelden

Abstract!

Museum Helmond, Helmond

Felle kleuren, intuïtieve penseelstreken, figuratieve abstractie en een vrije vormentaal. Het zijn de kenmerken van de tentoongestelde werken in een nieuwe kunsttentoonstelling. Ze hebben alles te maken met École de Paris en Cobra, twee grotendeels abstracte stromingen die ontstonden rond het midden van de 20e eeuw.
Ze maakten lyrisch en helder gekleurde doeken en waren vrij in hun vormen. De kunstenaars uit ‘École de Paris’ hadden bovendien een hang naar abstractie, ze haalden hun inspiratie ervoor uit de zichtbare natuur. De meeste abstractie van de aan Cobra gerelateerde kunstenaars kwam eveneens voort uit de groene wereld om ons heen. Deze beweging ontstond vrijwel gelijktijdig in Nederland, België en Denemarken. Ook de Cobra kunstenaars voelden zich vrij in hun kleurgebruik en vormentaal. Hun werk had bijvoorbeeld de spontaniteit van de kindertekening, of leek op de kunstzinnige uitingen van geesteszieken.
Een belangrijk werk in de tentoonstelling is “Orpheus (Maquette 2) [Version i]” uit 1956 van Barbara Hepworth (1903-1975), één van de belangrijkste Britse beeldhouwers van de vorige eeuw. De sculptuur verwijst naar Orpheus, de dichter en musicus uit de Griekse mythologie, die zijn lier gebruikte om dieren en de natuur te temmen. Dit kwetsbare kunstwerk onderging in 2010 een grote restauratie en is nu weer in volle glorie te zien.
De kunstwerken in de tentoonstelling behoren tot de Roef-Meelker kunstcollectie, vernoemd naar wijlen Pieter Roef sr. die de werken in 2001 schonk, en zijn elke drie jaar te zien. De expositie toont werken van onder andere Barbara Hepworth, Karel Appel, Asger Jorn, André Masson, Pierre Alechinsky, Corneille, Constant, Lucebert, Alfred Manessier, Roger Bissière, Nicolaas de Stael, Geer en Bram van Velde, Theo Wolvekamp en Jaap Wagemaker.
De tentoonstelling is tot stand gekomen met steun van Vereniging Rembrandt en de Turing

Van 15 sep 20 20

t/m 27 mrt 20 21