Hendrik Kerstens werkt al jarenlang met zijn dochter Paula als vast model voor zijn portretten. In de portretten vindt een spel plaats met de Vlaamse-Hollandse portretkunst van eenvoud en alledaagsheid. De voorwerpen zijn geen historische attributen, maar toespelingen op vormen van kleding die we kennen als symbolen van religie of wereldlijk aanzien, zoals taartranden, slagroomspuiten of een dweil.

Verschuiving auteurschap
Inmiddels is Paula volwassen en afgestudeerd in de kunstgeschiedenis. Gedurende de jaren heeft haar kunsthistorische kennis de beelden meer gevoed en is de invloed op haar beeltenis steeds groter geworden. ‘Zo staat bijvoorbeeld de monitor van de digitale camera bij het fotograferen op háár gericht’, aldus Hendrik Kerstens. ‘De serie Paula wordt langzamerhand een reeks waarin het niet langer van een individuele maker is maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Misschien neemt Paula uiteindelijk het kunstenaarschap wel helemaal over’, aldus Kerstens. ‘Ouderschap betekent immers dat je je kind tijdelijk mag lenen van het leven. Nu komt de tijd dat ik haar aan het leven terug ga geven.’ ‘Dat het emanciperende model de dochter van de fotograaf is, die ook uiteindelijk het kunstenaarschap en de bedrijfsnaam overneemt, maakt het project Paula van Hendrik & Paula Kerstens bijzonder fascinerend en actueel’, vertelt Van Muiswinkel.

Beeld: Hendrik en Paula Kerstens, Golden Cake Hat, 2022 ©Hendrik en Paula Kerstens, Bijzondere Collecties, Universitaire Bibliotheken Leiden.