Henk Visch won in 2023 de dertiende Wilhelminaring, de tweejaarlijkse oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst. Deze prijs bestaat uit een speciaal ontworpen ring (de Wilhelminaring), een tentoonstelling in CODA Museum, een opdracht voor een beeldhouwwerk in het Sprengenpark in Apeldoorn en een gedicht bij het betreffende beeldhouwwerk. Het werk van Henk Visch is van 24 maart tot en met 23 juni 2024 te zien in CODA Museum in de tentoonstelling Dance in the Court of Justice.

Juryrapport
De jury, ditmaal gevormd door Hendrik Driessen (voormalig directeur Museum De Pont), Jannet de Goede (hoofd presentatie Kröller-Müller Museum), Maartje Korstanje (beeldend kunstenaar), Marina de Vries (hoofdredacteur Museumtijdschrift) en Brigitte Bloksma (directeur museum Beelden aan Zee), is lovend over het oeuvre van Henk Visch en schrijft in het juryrapport: “Zijn werk is onconventioneel, vervreemdend, tijdloos en van een geniale eenvoud. Zijn androgyne mensfiguren leveren al sinds de jaren ‘80 op lichtvoetige wijze commentaar op de ‘condition humaine’. Zijn beelden lijken dan weliswaar mensfiguren, ze zijn tegelijk afkomstig van een andere planeet, uit een droomwereld. Zijn androgyne beelden zijn weinig en veel tegelijk: ze ogen dan wel eenvoudig, ze bieden tegelijk een cocktail aan humor, troost, verwondering, melancholie en poëzie. Visch’ mensfiguren zijn geen helden te paard of op een voetstuk, ze liggen of staan gewoon op de grond. Daardoor ontstaat een directe relatie met de kijker.”

Tentoonstelling 
De tentoonstelling Dance in the Court of Justice in CODA laat werk uit verschillende momenten in het oeuvre van Henk Visch zien. Zoals een choreograaf zijn dansers een plaats op het podium geeft voor de voorstelling, zo staan de werken in de tentoonstellingsruimte. Het is het moment waarop de muzikanten van het orkest in het donker hun instrumenten gaan stemmen: alles is in voorbereiding op dat wat komen gaat. Als een optocht volgen de werken elkaar op, maar zonder begin of eind.

Een aantal werken in de tentoonstelling verwijst naar bestaande werken van Visch in de openbare ruimte. Zo is het werk Vrijspraak in de tentoonstelling te zien; een kleine figuur met de armen opgeheven tot een vragend gebaar dat het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument in Apeldoorn echoot. Ook is er een kleine versie van het bekende Marathonbeeld dat aan de voet van de Erasmusbrug in Rotterdam staat opgenomen in deze tentoonstelling.

De titel van de tentoonstelling, Dance in the Court of Justice, verwijst niet alleen naar het nieuwe werk dat Visch voor CODA maakte maar ook naar eerder werk dat bij het Vredespaleis in Den Haag staat. Daarnaast suggereert de titel dat het werk van Visch altijd in beweging blijft; iemand die danst maakt geen ruzie.

Beeld: affiche Henk Visch Dance in de Court of Justice