Verloren landschappen bewaard op doek

Het Nederlandse landschap is erg veranderd in de afgelopen 100 jaar en verandert nog continu. Niet alleen de natuur, maar ook kenmerkende oude gebouwen hebben plaats gemaakt voor industrie en woningbouw. Is het landschap van toen nog te herkennen, vandaag de dag?

Het dorpsgezicht bewaard in de collectie van het Streekmuseum Krimpenerwaard

In de 20e eeuw werd het landschap van Krimpen aan den IJssel en omstreken vastgelegd door verschillende kunstenaars, zoals Gerrit van Bruggen, Andreas Schotel en vele anderen. Zij beperkten zich niet alleen tot polders en boerderijen, maar brachten ook de industrie, dijken en dorpsgezichten in beeld. Veel van deze taferelen zijn inmiddels verdwenen, mede door de sterke groei van de regio en de industrie na de Tweede Wereldoorlog. Binnen de collectie van het Streekmuseum Krimpenerwaard zijn er toch een aantal bewaard gebleven in de vorm van schilderijen, die nog blijk geven van het landschap van vroeger.

Hoop voor het ‘oud-Hollandse’ landschap

Ondanks dat er veel uit het ‘oud-Hollandse’ landschap is verdwenen, laten hedendaagse kunstenaars zoals Paul Wieggers en Edith Janzen zien dat er nog hoop is. Met zijn realistische en romantische schilderijen toont Wieggers dat de magie van de landschappen van vroeger nog steeds in Nederland te vinden is. Janzen toont met haar beeldhouwwerken de weerbaarheid, maar ook de fragiliteit van Nederlandse weidevogels. Ze zijn er nog, maar hebben het steeds moeilijker door alle veranderingen in het landschap.