Leven en sterven met dementie

Portretten in woord en beeld van mensen die leven met dementie. Allemaal hebben ze gekozen voor euthanasie, ze weten het zeker, maar de werkelijkheid blijkt soms weerbarstig. Samen met hun geliefden worstelen ze met vragen als: “wanneer is het moment dat ik niet meer verder wil, hoe zorg ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?”

Huisarts Constance de Vries en kunstenaar Herman van Hoogdalem keken en luisterden. Zij als behandelend arts, hij als portrettist en interviewer. Ze vonden elkaar in hun wens deze mensen een stem en een gezicht te geven.

Mag ik gaan is een installatie van op transparant papier geschilderde portretten en een door Wijnand van Velzen gemaakte documentaire.

Mag ik gaan is ook de titel van het boek, dat werd vormgegeven door Peter Boersma, waarin alle portretten en interviews ,die werden hertaald door Ieta Berghuis, zijn opgenomen.

Wij zorgen,

We applaudisseren voor ze. We beseffen dat we afhankelijk zijn van ze. Maar wie zijn ze, de mensen die de alledaagse zorg verlenen? Hoe kijken zij naar hun werk, wat zijn hun drijfveren en hoe behouden zij hun motivatie?

Ieta Berghuis gaat in gesprek met 12 zorgverleners, deze ontmoetingen geven een beeld van de gedreven, geraakte , gemotiveerde professionals met een nimmer aflatende betrokkenheid bij de mensen waarvoor ze zorgen! Terwijl zij hun verhaal vertellen tekent Herman van Hoogdalem hun portret. Het boek “Wij zorgen” werd vormgegeven door Peter Boersma.

Beeld: Herman van Hoogdalem