Petrus Regout is de eerste grootindustrieel van Nederland. Bescheiden begonnen in 1834 vanuit zijn woning aan de Boschstraat in Maastricht, groeide zijn kleine onderneming uit tot een groot fabriekscomplex dat later bekend werd als Koninklijke Sphinx. Het Maastrichtse aardewerk en kristal gingen de wereld over, Regout werd puissant rijk en zijn onbescheiden geldingsdrang was onverzadigbaar. In het Album dédié à mes enfants et mes amis (1866, 1868) maken we kennis met de industrieel Petrus Regout, zijn fabrieken en arbeiderswoningen, zijn stadshuizen en landgoederen. Het Album moest indruk maken op de dames en heren van stand, waartoe Regout zelf zo graag wilde behoren. Vandaag zien we dat het prentenalbum haaks tegenover de leefwereld van de arbeider staat. Regouts kapitalistische kracht komt tot uitdrukking in het Album. Misschien wel typisch voor de 19e eeuw zijn de duizenden arbeiders die het bedrijf ook groot gemaakt hebben niet in beeld gebracht. Beeld: Bureau Europa