Kunst en cultuur geeft ons de kans om in vrijheid en op grond van onze uniciteit vorm te geven aan onze ideeën omtrent allerlei kwesties van existentiële en maatschappelijke aard en is daarom onontbeerlijk voor een democratie.’ (Hannah Arendt, De crisis in de cultuur, 1954) De expositie HET GEWICHT VAN WOORDEN is gewijd aan het leven en werk van Hannah Arendt, dat vanuit het perspectief van tien kunstenaars, ieder met een eigen en verrassende invalshoek wordt benaderd. Arendt is haar hele leven bezig geweest met het onderzoeken naar de diepere laag onder en achter de politieke actualiteit van verleden en heden. Haar bespiegeling over het kwaad in de wereld, over terrorisme en wereldvreemdheid maar ook over de kracht van de democratie zijn tot op de dag van vandaag actueel. De expositie roept op tot nadenken: -Weeg de betekenis van het boek, maar doe het in de openbaarheid en weeg ook je eigen motieven. -Veroordeel iemand niet omdat zij durft na te denken en vragen op te roepen. De exposerende kunstenaars zijn: Agatha Koers, Billha Zussman, Els Weeda, Erica Roozendaal, Gerard Vroon, Hans Weeda, Helena van Essen, Ieke Spiekman, Nanny Kok en Peter Oosterhout