GERARD TER BORCH | ANTIONIO SAURA | PAULA MODERSHOHN-BECKER | PAUL CITROEN

In deze tentoonstelling is de ontwikkeling van de functie van het portret goed te zien; van een statussymbool, waarbij het vooral ging om het tentoon spreiden van rijkdom, pracht en praal – zelfs bij kinderportretten -, naar een zoektocht naar de meer innerlijke kwaliteiten van de mens. Zo werd tot het begin van dezelfde eeuw de vrouw vooral vanuit het mannelijk perspectief geschilderd. Paula Modersohn-Becker is aan het einde van de 19de eeuw een van de eerste kunstenaars die breekt met deze traditie. Ze schildert veel (naakte) zelfportretten, die iets heel anders uitstralen: iets persoonlijks en rauws.

Beeld: Gerard ter Borch, Reijnder Craeyvanger, 1658, olieverf op doek, Bruikleen van The Leiden Collection, New York