Maria Louise, prinses van Oranje-Nassau – Stammoeder van ons koningshuis Op zaterdag 20 juni opent een nieuwe expositie in het Princessehof in Leeuwarden: Het Princessehof van Maria Louise. Het stadspaleis in de historische binnenstad dankt zijn naam aan de stammoeder van ons huidige koningshuis: Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Een intieme expositie geeft een blik achter de schermen van haar veelbewogen leven. Aan de hand van portretten, prenten, tekeningen en een vertakte Oranje stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. De expositie wordt een vast onderdeel van het museum, dat met de Maria Louise- en de vernieuwde Escherexpositie ruchtbaarheid geeft aan zijn boeiende geschiedenis. Op de begane grond van het stadspaleis waar de prinses van 1731 tot haar dood in 1765 woonde, maakt de bezoeker kennis met Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Een nieuwe zaal is ingericht met portretten van Maria Louise en haar familie, ook illustreren voorwerpen en prenten de invloedrijke periode van de Friese Nassaus. Maria Louise, afkomstig uit een belangrijke adellijke Duitse familie, trouwt op 21-jarige leeftijd met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen. Sinds 1702 droeg hij ook de titel prins van Oranje. Haar leven is veelbewogen. Als ze nog maar 23 is, hoogzwanger en moeder van een peuterdochter, sterft haar man onverwacht. Twintig jaar lang neemt ze als regentes zijn stadhouderlijke taken over, totdat haar zoon volwassen is. De continuïteit van de Oranjedynastie was daarmee gewaarborgd. Beeld: Maria Louise