Kunstenaar/audioloog Dyon Scheijen uit Valkenburg plaatst levensgrote kunstwerken op de wanden. Alleen visueel al indrukwekkend. Dieprood en andere kleuren. Het raakt je als je ernaar kijkt. Maar ook mensen met een gehoor handicap kunnen er plezier aan beleven. Want verrassend genoeg speelt de menselijke stem een belangrijke rol. Als concrete uitwerking van zijn ideeën ontwerpt hij grote stijlvolle doeken als kunstwerk waarbij de enorme oppervlakte een bijzondere functie heeft.

Kunst voor mensen met een handicap. Daarom zijn ook uitgenodigd: de Stichting Hoormij (gehoor- of evenwichtsaandoening), de Stichting Ushersyndroom ( doof/blindheid), de Stichting Oorfonds (Fondsenwerving voor oordonderzoek) en de Stichting Ogen en Oren Tekort (zintuiglijke beperking). Zij verzorgen op 25 februari en 17 maart 2024 nog lezingen. Nadere informatie hierover wordt tzt gepubliceerd op de website van Museum Valkenburg.

Deze buitengewone tentoonstelling wordt op zondag 28 januari om 12.00 uur geopend door de burgemeester van Valkenburg, Daan Prevoo met een muzikale omlijsting door Roel Käller en Joep van Leeuwen.