Hoe zou een wereld zonder grenzen eruitzien? Grenzen zijn denkbeeldige lijnen, subjectief, oneindig en abstract. Maar wanneer ze op een kaart zijn ingetekend, krijgen ze nieuwe sociale en politieke betekenissen. Grenzen scheiden staten, binnen en buiten, en alles wat we als “van ons” en “van hen” beschouwen. Naast een fysieke realiteit is een grens ook een scheiding tussen ideeën. Het zijn de kaders die we afbakenen voor de definities, waarden en categorieën waar we mee leven en de wereld om ons heen zien. Horizon, Interrupted brengt kunstwerken samen die zich op verschillende manieren verhouden tot grenzen, territoria en overgangen. Sommige werken gaan letterlijk in op het idee van grenzen, andere benaderen het concept van liminaliteit of transitie vanuit een poëtische en conceptuele invalshoek. Kunnen we door een niet-menselijke bril kijken naar de door de mens gecreëerde grenzen? Kan de wereldorde worden gehandhaafd in een wereld zonder grenzen?

Beeld: A_Change is gonna come II, by Lana Cmajcanin