Tentoonstellingen aanmelden

Hou(t) van Bomen! Bomen en hout in het terpen en wierdengebied

Museum Wierdenland, Ezinge

In deze tentoonstelling kijken we heel breed naar bomen en hout, te beginnen in de tijd van de oude wierdebewoners.

In die tijd, dus voor de aanleg van de dijken, liep het land in de winter regelmatig onder water. Op de wierden groeiden slechts enkele boomsoorten, zoals hazelaar en vlier. Toch kent het wierdengebied behoorlijk veel archeologische vondsten van hout, zoals schalen, wagenwielen en waterputten. In de presentatie van deze vondsten wordt kennis gedeeld over het gebruik van hout in deze periode. In een tijdbalk geven we de geschiedenis van bomen en hout in de regio weer.

Bomen zijn tegenwoordig bijna dagelijks in het nieuws. Zo is er sprake van plannen om veel extra bomen aan te planten in Groningen, maar tegelijkertijd worden ook nog vaak bomen gekapt, waarmee niet iedereen het eens is. Biomassa, eikenprocessierups, iepenziekte, Lyme: al deze onderwerpen passeren de revue. Ook komen de standpunten van uiteenlopende organisaties aan bod, variërend van Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer tot de Bomenridders.

Bezoekers leren meer over bomen aan de hand van materiaal uit een ‘xylotheek’. Er zal veel materiaal zijn van verschillende bomen uit ons gebied. Er wordt getoond hoe hout uit de regio nu wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor het maken van klompen, houtsnijwerk, meubels en kunst. En er is werk te zien van kunstenaars en ambachtslieden uit de regio: Matthijs Röling, Melle Koot, Jos Mulders, Tico Top, Henk Helmantel en Inka Markowski.

We organiseren ook een aantal excursies. Zo gaan we met een boswachter naar het park bij de Allersmaborg. Verder worden lezingen georganiseerd over erfbeplanting, archeologie en hout, er worden er diverse creatieve workshops gegeven.

Van 1 mei 20 21

t/m 31 okt 20 21