Het proces van toe-eigening en herhaling vormen de rode draad binnen het oeuvre van Marijn van Kreij (1978). De kunstenaar geeft iconische en minder bekende kunstwerken uit de twintigste eeuw een nieuwe plek en vorm in het hier en nu. In How to Look at a Spiral brengt hij schilderingen op papier, tekeningen en collages van de afgelopen tien jaar samen. Van Kreij combineert handmatig gekopieerde kunstwerken en illustraties uit kinderboeken met uitgeknipte stukjes tekst; of brengt losjes geschilderde penseelstreken aan op pagina’s uit kunstcatalogi en tijdschriften. Verschillende beeldmotieven, zoals het raam of een slak, keren steeds in andere gedaantes terug. In De Pont presenteert Van Kreij zijn tentoonstelling in een spiraalvormige opstelling waarin twijfels en inzichten, beeldrijm en tegenstellingen samenkomen.

Beeld: Marijn van Kreij