Huis Clos is de titel van een tentoonstelling die plaats vindt in Pictura van 3 februari t/m 10 maart 2024 als onderdeel van het tentoonstellingsprogramma in het kader van het 250-jarig bestaan van kunstenaarsvereniging Pictura in Dordrecht in 2024. In de tentoonstelling komt het werk samen van zeven kunstenaars werkend in uiteenlopende disciplines, o.a. schilderkunst, film, installatie, video en tekening.

De titel Huis Clos werd ontleend aan Huis Clos, hét theaterstuk van Jean Paul Sartre, Nederlandse titel Met gesloten deuren. In dit toneelstuk bevinden zich drie personen, een man en twee vrouwen die elkaar niet kennen in een Big Brother-achtige setting samen in een afgesloten ruimte waaruit geen ontsnappen mogelijk is.

Het verblijf in afgesloten ruimtes is een thema dat veel kunstenaars heeft geïnspireerd, zowel in het verleden als in het heden. Afgesloten ruimtes kunnen verschillende betekenissen hebben, zoals isolatie, opsluiting of angst, of juist het tegenovergestelde, bescherming, intimiteit, of vrijheid.

Bij sommige van de kunstenaars in de tentoonstelling is de focus in hun werk vooral gericht op afgesloten ruimte op zich, bij anderen gaat het eerder om de uitdrukking van ‘condition humaine’ in de ontmoeting met de ander. In de tentoonstelling zijn er soms onverwachte kruisverbindingen tussen het werk van de afzonderlijke kunstenaars. Voor alle geldt dat zij binnen hun eigen thematiek heel uitgesproken werk produceren.

Er is spanning tussen de werken onderling maar opmerkelijk genoeg ook verbondenheid in een sfeer die zich het best laat omschrijven als claustrophoria (claustrofobie / euphoria).

De tentoonstelling sluit aan bij de huidige tijdgeest waarin in toenemende mate allerlei tot voor kort vertrouwde zekerheden op losse schroeven lijkt te staan. Om een paar zaken te noemen o.a. menselijk handelen dat leidt tot obstructies in atmosfeer en klimaat, twee tot voor kort onvoorstelbare nietsontziende oorlogen dichtbij in Europa of de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Kunstenaars: Aalt van de Glind, Alexa Meyerman, Roderick Laperdrix, Ilja Den Hollander, Dirk Paesmans, Hamid el Kanbouhi en Lucia Nimcová.