Van weinig bekende Nederlander zijn zoveel portretten vervaardigd als van de dichter-staatsman Constantijn HuygensWe kennen maar liefst 35 portretten. Aan dit aantal kan nu een worden toegevoegd: een schilderij (ca. 1658) door Nicolaes Maes. De ontdekker van dit portret, Joost Willink, heeft het schilderij in bruikleen gegeven aan Huygensmuseum Hofwijck. In de mini focustentoonstelling Huygens in Portret wordt de verschillende levensfases van Constantijn Huygens getoond aan de hand van een aantal van deze portretten. Bezoek vanaf 13 juli het museum en leer de geportretteerde op de kunstwerken beter kennen!