Als in een samenleving vrouwen niet vrij zijn, is niemand vrij. Iedereen zou zich dit moeten realiseren.

Het verplicht dragen van een hoofddoek, niet naar school mogen, niet mogen studeren, uitgehuwelijkt worden, het zijn restricties opgelegd aan vrouwen door mannen door bestaande maatschappelijke systemen. Als vrouwen niet vrij zijn eigen keuzes te maken, als zij geen zelfbeschikkingsrecht hebben, is er sprake van genderongelijkheid. Nog is het voor vrouwen niet altijd gemakkelijk om op dezelfde posities te komen, gelijk behandeld te worden en even serieus genomen te worden als mannen. Genderongelijkheid leidt vaak tot onderdrukking, vervolging en geweld. Vrouwen voeren een strijd voor vrijheid en gelijkheid om zo de weg te banen voor de toekomstige generaties. Zodat zij wel kunnen studeren, werken en hun leven kunnen leiden in alle vrijheid.

De expositie ‘I am’ toont door middel van fotografie, video en teksten persoonlijke verhalen van vrouwen die vanuit een positie van gender-ongelijkheid van zich laten horen: portretten van krachtige vrouwen die met hun acties een bewustwordingsproces over genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen op gang willen brengen.

Het gaat om vrouwen in West-Azië die als gevolg van een traditionele samenleving onderdrukt worden. De expositie is (mede) samengesteld door de in Eindhoven gevestigde fotograaf Maryam Yazdani uit Iran.

Er worden portretten van sterke vrouwen getoond door o.a.:

Maryam Yazdani (mede-curator), Gilda Wilpstra Gouhari, Maryam Saeedpoor, Shaghayegh Moradiannejad, Marielle van Uitert, Martin & Inge Riebeek.

Beeld: Maryam Yazdani, zelfportret