Nieuwe Instituut treedt in 2024 op als hoofdlocatie van de elfde IABR, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Op voorspraak van IABR-directeur Saskia van Stein wordt de huidige biënnale-editie rond het thema Nature of Hope samengesteld door curatoren Janna Bystrykh, Catherine Koekoek, Hani Salih, Alina Paias en Noortje Weenink. Het team verkent de mogelijke bijdragen van ruimtelijk ontwerp aan het menselijke voortbestaan op aarde en hoe het mensen kan stimuleren om zich tot ecologische processen en lokale materiële culturen te verhouden op een manier waarbij ze niet langer van andere levensvormen en de planeet vervreemd zijn.

De curatoren kijken wat ervoor nodig is om het samenspel van natuur, cultuur en hoop vanuit ruimtelijk ontwerp te benaderen, waarbij ze hoop beschouwen als een drijvende kracht achter maatschappelijke verandering. Binnen die dynamiek van hoopvol en ecologisch bewust ruimtelijk ontwerp kun je denken aan natuurbeschermingswetten, rentmeesterschap dat biodiversiteit moet bevorderen of activiteiten ten behoeve van de bescherming van wilde dieren en het herstel van de natuurlijke habitats waarin zij leven. Wat zijn de bouwstenen waarmee een invoelend hoopvolle architectuur kan denken, ontwerpen en bouwen ten behoeve van alle leven op aarde?