Tentoonstellingen aanmelden

De IJssel als strijdtoneel

Streekmuseum De Roode Tooren, Doesburg

De Gelderse IJssel is regelmatig bij diverse krijgshandelingen betrokken geweest, enerzijds in situaties waarbij de rivier als grensrivier fungeerde, anderzijds regelmatig in situaties waarbij de strategische ligging van bijvoorbeeld Doesburg en Zutphen voor vriend en vijand van belang was.

Bij de gevechtshandelingen kunnen we o.a. denken aan belegeringen van Doesburg (1467: het verraad van Doesburg, 1504: Philips De Schone in Doesburg, 1527: Hertog Karel en de dwangburcht, 1586: Leicester, 1672: de overgave aan de Franse koning Lodewijk XIV, 1813: de bevrijding van Doesburg, 1945: de bevrijding van Doesburg). Natuurlijk ook bij Zutphen (o.a.: 1473: Karel de Stoute, 1572: bloedbad van Zutphen, 1813: de bevrijding van Zutphen, 1945: de bevrijding van Zutphen). Ook bij het begin van de IJssel ter hoogte van IJsseloord (bij Westervoort) in 1586 en bij Leuvenheim in 1629 vonden gevechten plaats.

Uiteraard wordt er in de tentoonstelling ook ruim aandacht besteed aan de verschillende typen vestingwerken w.o. forten, stellingen, schansen en landweren, aan de belangrijke vestingbouwkundige Menno van Coehoorn (o.a. de aanleg van de Hoge en Lage Linie bij Doesburg, 1702-1730, in het kader van de buitenfrontieren van de Republiek) en de Vestingwet van 1874.
Naast de vestinggeschiedenis van Doesburg en Zutphen en hun beider functie als militair garnizoen, zal ook aandacht worden besteed aan de ringwalburchten langs de IJssel, aan de IJssel als frontierrivier in de 80-jarige oorlog en de meer recente IJssellinie uit de tijd van de Koude Oorlog.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken in streekmuseum De Roode Tooren van 23 juni t/m 28 april 2019.

Beeld: Kraaksche  Allee, ca. 1800, D.J. van Elten.

Van 23 jun 20 18

t/m 28 apr 20 19